Kamena fasada i okoliš

Kuća u umjetnom Rustik kamenu. Izrada kamene fasade s uređenjem okoliša. Fasada je izrađena od umjetnog kamena-Rustik kamen, staza se sastoji od kocke Rustik omeđenih s ivičnjacima - rubnjacima. Krov je napravljen kao drveni krov s pokrovom od Guuta ploča.