Izgradnja mosta Rivina Jaruga

Izgradnja mosta preko Rivine Jaruge- na državnoj cesti kod Skradina. Projekt izgradnje mosta preko Rivine Jaruge je bio jedan od veći projekata tj. izazova na samom početku rada naše tvrtke.Mada je to bio sam početak rada tvrtke projekt je uspješno odrađen i u zadanom roku tj. prije ugovorenog roka. Na Mostu smo izvodili komplet radove od same pripreme do komplet završetka objekta. Na objektu su se izvodili betonski radovi, armirački radovi, izolaterski radovi tj. izrada izolacije upornjaka i ploče mosta, postava travnatih rešetaka ispod mosta itd.