Odmorište Guduća-nacionalni park Krka

Odmorište Guduća je građeno na Prokljanskom jezeru u dijelu koji spada pod nacionalni park Krku.

Na odmorištu su izvođeni slijedeći radovi: zemljani radovi, kamenarski radovi, betonski radovi, montaža klupa i stolova te obavještajnih panoa.